Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на обработващ лични данни  „Спорт Сити София“ ЕООД  отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

 

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование СДРУЖЕНИЕ ПРИМА ДЕНС СТУДИО

ЕИК: 177134582

Седалище и адрес на управление: гр. София 1360, район р-н Люлин, ж.к. ЛЮЛИН, вх. В, ет. 1, ап. 42

Данни за кореспонденция: гр. София 1360, район р-н Люлин, ж.к. ЛЮЛИН, вх. В, ет. 1, ап. 42

E-mail: Contact@KameliyaDance.Academy

Телефон.: +359 885 31 51 75

 

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg , kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Как събираме вашите лични данни?

Ние може да събираме лична информация за Вас по следните начини:

 • Данни, които самите Вие споделяте с нас
 • Данни, които ни давате, когато се регистрирате, за да използвате нашите услуги
 • Данни, които споделяте с нас, когато говорите с нас по телефона
 • Данни, които ни изпращате в имейли или писма до нас
 • Данни във връзка с Ваше участие в наши репетиции по народни танци/ събития/ фестивали
 • Данни, които изпращате към нас под формата на обратна връзка

 

Данните, които събираме за Вас

Ние може да събираме, използваме, съхраняваме и прехвърляме различни видове лични данни за вас, които сме групирали по следния начин:

 • Данни за самоличността Ви – име и фамилия
 • Данни за връзка – имейл адрес или телефонни номера
 • Финансови данни – данни за издаване на фактури, банкови сметки
 • Данни за транзакциите – подробности за плащанията от Вас и други подробности за услугите, които сте закупили от нас

Ние не събираме чувствителни лични данни за Вас. Това включва: подробности за раса или етническа принадлежност, религиозни или философски убеждения, сексуален живот, сексуална ориентация, политически възгледи, членство в синдикални организации, информация за вашето здраве, както и генетични и биометрични данни. Също така не събираме информация за наказателни присъди и извършени престъпления. Съзнателно не събираме данни, свързани с деца

 

С каква цел обработваме личните Ви данни?

Вашите лични данни се ползват със законова защита.

Имаме право да обработваме Ваши лични данни, само ако разполагаме с правно основание за това и обработката отговаря на легитимни цели.

 

Целите, предвидени в настоящата политика за използване на личните Ви данни са:

 • Необходими за използването на нашите услуги – участие в наши репетиции по народни танци/ събития/ фестивали
 • Цели, за които сте дали изричното си съгласие
 • За да Ви информираме за новости, активности, събития чрез изпращане на нашия онлайн бюлетин, след като сме поискали изричното Ви съгласие
 • Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на „Спорт Сити София“ ЕООД

 

С кого споделяме Вашите лични данни?

Понякога, с цел да предоставим услугите, които Вие сте поискали от нас, ние може да споделим личната Ви информация с външни доставчици на услуги.

Ние изискваме от всички доставчици на услуги, с които споделяме Вашите данни, да спазват сигурността на Вашите лични данни и да ги третират в съответствие със закона. Не разрешаваме никой от нашите доставчици на услуги да използва Вашите лични данни за свои собствени цели и им разрешаваме да обработват Вашите лични данни само за определени цели и в съответствие с нашите указания.

 

Непредоставяне на лични данни

В случаите, когато трябва да обработваме Ваши лични данни във връзка със законово изискване или съгласно условията на договор, който имаме с Вас, и не можете да предоставите тези данни при поискване, може да не успеем да изпълним договора, който имаме или се опитваме да сключим с вас (например да ви предоставим дадена услуга). В този случай може да се наложи да не предоставим услугата, която желаете от нас, но ние ще ви уведомим, ако това е така.

 

Защита на данните

Ние сме въвели подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, използване или достъп до Вашите лични данни по неразрешен начин, промяна или разкриване. Освен това ограничаваме достъпа до Вашите лични данни на тези служители, доставчици на външни услуги, които имат легитимно право на достъп до тях. Те ще обработват Вашите лични данни само по нашите указания и те са обект на задължение за поверителност.

Ние спазваме процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение на лични данни и ще уведомим Вас и компетентните органи за нарушение, когато сме законно задължени да го направим.

 

Колко време ще съхраняваме Вашите лични данни?

Ще съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на удовлетворяването на законови, счетоводни или отчетни изисквания.

За да определим подходящия период за съхранение на личните данни, ние отчитаме обема, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни, целите, за които ние обработваме Вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, както и приложимите законови изисквания.

 

Маркетинг

Можем да използваме Вашата лична информация, за да ви уведомим за съответните услуги и предстоящи събития. Можем да използваме Вашите лични данни, за да Ви изпращаме маркетингови съобщения, само ако имаме Вашето съгласие или законния интерес да го направим. Можете да ни помолите да престанем да ви изпращаме маркетингови съобщения по всяко време – просто трябва да се свържете с нас или да използвате връзките за отказване от всяко съобщение, изпратено до Вас.

 

Снимки, препоръки, примери от практиката и други

Информация, която публикувате в или чрез публичните секции на уебсайта обикновено е достъпна за и може да се събира от други, като това може доведе до други лица да се свържат с Вас. На потребителите на сайта се препоръчва да бъдат с повишено внимание, когато предоставят лична информация за себе си на публичните места в него.

 

Вградено съдържание на нашия сайт от други уебсайтове

Статиите в този сайт могат да включват вградено съдържание (например видеоклипове, изображения, статии и др.). Вграденото съдържание от други уебсайтове се държи по същия начин, както ако посетителят е посетил другия уебсайт.

Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, вграждат допълнително проследяване от трети страни, както и да следят взаимодействието си с това вградено съдържание, включително проследяване на взаимодействието си с вградения съдържанието, ако имате акаунт и са влезли в този сайт.

 

Вашите права

Общият регламент за защита на лични данни Ви гарантира определен набор от права, които може да упражните във връзка с обработваните от нас Ваши лични данни. По конкретно вие имате:

 • Право на получаване на копие от информацията, която съхраняваме.
 • Можете да ни поискате копие от личните данни, които съхраняваме за вас, като ни изпратите имейл на адрес Contact@KameliyaDance.Academy Ще се опитаме да отговорим на всички легитимни искания в рамките на един месец. Понякога може да ни отнеме повече от месец, в който случай ще Ви уведомим.
 • Право да ни кажете дали информацията, която съхраняваме, е неправилна
 • Имате право да поставяте под въпрос всяка информация, която съхраняваме за вас, която смятате за грешна или непълна. Моля, свържете се с нас по електронната поща на адрес Contact@KameliyaDance.Academy , ако искате да направите това, и ще предприемем разумни стъпки, за да проверим точността на информацията и, ако е необходимо, да я коригираме.
 • Да ни кажете, че искате да преустановим използването на Вашите лични данни

 

Имате право да:

 • Възразите срещу използването на Вашите лични данни
 • Поискайте да изтрием личните Ви данни
 • Да поискате ограничаване на обработката
 • Да поискате корекция, в случай че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни
 • Да ни помолите да спрем да ги използваме, ако няма нужда да го правим (известно като правото да бъдеш забравен).

Възможно е да има правни основания, поради които трябва да запазим или използваме Вашите данни, които ние ще споделим с Вас, когато упражнявате някое от гореизброените права.

 

Политика за използване на бисквитки

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Видове бисквитки, които използваме:

 • Задължителни бисквитки
 • Аналитични бисквитки

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

 

 • Функционални бисквитки

Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, осигуряват коректен достъп до промоции и менюта, запомнят предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

 

 • Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

 

Оттегляне на съгласието

Можете да оттеглите Вашето съгласие за това да използваме Вашите лични данни по всяко време. Моля, свържете се с нас на имейл Contact@KameliyaDance.Academy , ако искате да оттеглите Вашето съгласие. Ако оттеглите съгласието си, може да не сме в състояние да Ви предоставим определени продукти или услуги.

 

Подаване на жалба

Моля, уведомете ни, ако не сте доволни от начина, по който сме използвали личните Ви данни, като ни изпратите имейл на Contact@KameliyaDance.Academy .

Имате право да се оплачете и в българската Комисия за защита на личните данни, с адрес: България, 1592, гр.София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2; Телефон: +359 2 91 53 518